Služby a ceník

Registrujeme nové pacientky smluvních pojišťoven 111, 201, 205, 207, 209, 211. Akutní ošetření poskytujeme i pacientkám nesmluvních pojišťoven a rovněž nepojištěným za přímou úhradu.

Gynekologie

 • preventivní gynekologické prohlídky včetně kolposkopického vyšetření a cytologie děložního čípku (vyhledávání přednádorových změn)
 • očkování proti rakovině děložního čípku způsobené HPV
 • řešení onemocnění prsů s návazností na specializované ambulance
 • diagnostika úniku moči s návazností na specializované ambulance
 • ultrazvuková diagnostika gynekologická
 • diagnostika a léčba akutních i chronických zánětlivých gynekologických onemocnění, včetně vyšetření na chlamydie (možnost i rychlého testu)
 • vyšetření, diagnostika a léčba pacientek s bolestí v podbřišku /chronická pánevní bolest/
 • diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu
 • diagnostika gynekologických endokrinologických onemocnění
 • vyšetření a následné doporučení léčby u poruch plodnosti
 • antikoncepční poradna – všechny možnosti moderní antikoncepce
 • poradna pro ženy v období přechodu

Preventivní gynekologické vyšetření se týká všech žen a dívek od patnácti let 1x ročně. Jde o vyšetření pohledem v gynekologických zrcadlech a následně s odběrem cytologie z děložního čípku – sekundární prevence rakoviny děložního čípku. Cytologické vyšetření lze provést starou metodou na sklíčko nebo novou přesnější metodou do speciální tekutiny (ThinPrep PAP test). Následuje vyšetření pohmatem. Preventivní ultrazvukové vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Očkování proti rakovině děložního čípku patří mezi primární prevenci – po očkování nemůže již dojít k nákaze určitými typy virů HPV, proti kterým je očkování určeno. Viz odkaz.

Do preventivního vyšetření lze zařadit i samovyšetření prsů. Od 35 let je vhodné preventivní sono vyšetření prsů /pojišťovny nehradí/ a od 40 let mamografické preventivní vyšetření /pojišťovny hradí od 45 let/. Oboje na specializovaných pracovištích. Viz odkaz Samovyšetření prsů.

Porodnictví

 • diagnostika těhotenství
 • vedení prenatální péče fyziologických těhotenství
 • možnost návštěvy i s partnerem
 • sledování rizikových těhotenství s návazností na specializované odborné ambulance gynekologicko-porodnických klinických pracovišť
 • prenatální ultrazvuková diagnostika
 • možnost pořízení fotografie
 • screening vrozených vývojových vad v 1. a 2. trimestru těhotenství, biochemický screening chromozomálních aberací s návazností na genetické vyšetření s možností invazivní prenatální diagnostiky (amniocentéza, chordocentéza)

Krevní odběry provádí zkušená zdravotní sestra v prostorách naší ordinace.

Ceník

Komplexní gynekologické vyšetření na vyžádání 500 kč
Komplexní gynekologické vyšetření u nepojištěných 500 Kč
Ultrazvukové vyšetření gynekologické na vyžádání 600 Kč
Ultrazvukové vyšetření gynekologické u nepojištěných 600 Kč
Akutní vyšetření mimo ordinační hodiny na vyžádání 2 000 Kč
Vyšetření před UPT včetně sepsání žádosti 1200 Kč
Konzultace bez vyšetření na vyžádání 500 Kč
Odběr poševních a cervikálních stěrů na vyžádání 200 Kč
Laboratorní cytologické zpracování 250 Kč
Laboratorní cytologické zpracování u nepojištěných 200 Kč
Liquid base cytology 600 Kč
Test na chlamydie na počkání 200 Kč
Aplikace injekce 150 Kč
Těhotenský test 100 Kč
Oddálení menstruace 150 Kč
Postkoitální antikoncepce 150 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska (samotný výkon) 2000Kč
Zavedení hormonálního implantátu 500 Kč
Ultrazvuková fotografie 50 Kč
Kopírování – 1 stránka 10 Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost 300 Kč
Lékařská zpráva, potvrzení, fakturace, potvrzení pro pojišťovnu apod. 200 Kč
Recept na HAK u neregistrované nebo nepojištěné pacientky 150 Kč
Recept na HAK zaslaný poštou u registrované pacientky 50 Kč
Jednorázová plastová zrcadla 50 Kč

Pro těhotné

Komplexní vyšetření v těhotenství na vyžádání 850 Kč
Komplexní vyšetření v těhotenství u nepojištěných 850 Kč
Ultrazvukové vyšetření v těhotenství (8.-18. týden) na vyžádání 850 Kč
Ultrazvukové vyšetření v těhotenství (19-40. týden)na vyžádání 1500 Kč
Ultrazvukové vyšetření v těhotenství u nepojištěných 1500 Kč
Ultrazvukové vyš. v těhotenství – zjištění pohlaví plodu na vyžádání 300 Kč
Kombinovaný test 1200 Kč
Ultrazvuková fotografie plodu (1 ks) 50 Kč
Sepsání zpětné žádosti o pracovní neschopnost 250 Kč

Nabízíme možnost nadstandardních programů pro zlepšení kvality spolupráce a komunikace mezi ordinací a pacientkou, možnost vyšetření nehrazených zdravotními pojišťovnami.